Uit de hand te koop :

 

Wetteren : centraal gelegen appartement – Florimond Leirensstraat 42/A11

Zottegem (Elene) : instapklare woning in gesloten bouw – Steenweg op Aalst 100

 

 

De Kerkfabriek Sint-Martinus te Massemen, Dorpsplein 2 (RPR: 0211.339.442) biedt aan met het oog op de verkaveling ervan:

 

GEMEENTE WETTEREN – VIERDE AFDELING (MASSEMEN)

Een onroerend goed, “gekadastreerd als “bouwland”, gelegen ter plaatse genaamd “Massemen Dorp”, gekadastreerd sectie A, nummer 0537/P0000, met een huidige kadastrale omschrijving van 1ha 25a 70ca.

Stedenbouw:

-Geen (recente) bouwverg., sted.b.k. verg., of omgevingsverg. tot het stellen van stedenbouwkundige handelingen afgeleverd;

-Sted.b.k. bestemming : deels woongebied, deels natuurgebied;

-Geen maatregel van toepassing zoals vermeld in titel VI, hoofdstuk III en IV van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (zijnde een rechterlijke of bestuurlijke maatregel) en geen procedure voor het opleggen van een dergelijke maatregel hangende;

-Geen voorkooprecht van toepassing;

-Geen (recente) verkavelingsverg./omgevingsverg. voor het verkavelen van gronden afgeleverd.

Bodem:

Deze grond is niet opgenomen in het grondeninformatieregister – Gunstig bodemattest de dato 16 juli 2019.

Integraal Waterbeleid:

àDeze grond is niet gelegen is:

-in een risicozone voor overstromingen;

-in mogelijks overstromingsgevoelig gebied zoals vastgesteld door de Vlaamse regering;

-in een afgebakend overstromingsgebied of afgebakende oeverzone.

àDeze grond is wel gelegen in effectief overstromingsgevoelig gebied.

Bijzondere voorwaarden:

-Het is de bedoeling deze grond op de markt te brengen en te laten verkavelen.  In deze te realiseren verkaveling wenst de kerkfabriek alsdan een aantal huizen met bijhorende grond te verwerven om die dan later te verhuren;

-Alle kosten en taksen voor de ontwikkeling van de verkaveling zijn ten laste van de projectontwikkelaar;

-De grond wordt momenteel verpacht aan een ‘hobbylandbouwer’.

Vraagprijs/Contact/Dossierstukken:

àVraagprijs/nadere modaliteiten te bepreken met de aanbieder, te weten Kerkfabriek Sint-Martinus te Massemen via de heer Raemdonck Paul, Tel.: 09/369 40 97 of 0496/86 31 03, Mail: paul.raemdonck@skynet.be

àDossierstukken te verkrijgen via het kantoor van de geassocieerde notarissen Christiaan & Jeroen Uytterhaegen, te Wetteren, Felix Beernaertsplein 46A, Tel.: 09/369.05.64, Mail: christiaan.uytterhaegen@knu.be /nikita.deweerdt@knu.be.”

 

 

 

Grond :

 

GENT (Drongen) :

Een perceel BOUWGROND geschikt voor de oprichting van een woonhuis in open bebouwing met zuid-gerichte tuin, gelegen aan de Baarleveldestraat, tussen huisnummers 13 en 17, met een oppervlakte van 12a 96ca.

Gekadastreerd Gent, 27ste afdeling : Drongen, 1ste afdeling, sectie D nummer 974FP0001.

VRAAGPRIJS : 270.000,00 €.

Voor meer info en bezichting : dhr Siegfried Dierens – 0471 92 41 43.

Vrij van gebruik – verkavelingsvoorwaarden en opmetingsplannen beschikbaar op het kantoor.

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening :

- Geen bouwvergunningen / stedenbouwkundige vergunningen / omgevingsvergunningen voor stedenbouwkundige handelingen afgeleverd.

- Volgens het gewestplan Gentse en Kanaalzone gelegen in agrarisch gebied..

- Maakt geen voorwerp uit van een maatregel als vermeld in titel VI, hoofdstuk III en IV VCRO, en er is geen procedure voor het opleggen van een dergelijke maatregel hangende;

- Geen voorkooprecht zoals voorzien in artikel 2.4.1. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

- Gelegen in een goedgekeurde verkaveling, verkavelingsvergunning / omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden afgeleverd op 23/07/1965, met dossiernummer 630417, gewijzigd bij beslissing van 8/11/1967, met dossiernummer 631058.

Het goed is niet gelegen in :

 

Lede :

Een perceel grond gelegen ter plaatse gekend ‘Solegemwijk’.

Gekadastreerd Lede, 1ste afdeling, sectie C nummer 622B, met een oppervlakte van 66a 79ca.

In gebruik bij dhr Boelaert Norbert.

Vraagprijs : € 44.600,00.

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening :

- Geen bouwvergunningen / stedenbouwkundige vergunningen / omgevingsvergunningen voor stedenbouwkundige handelingen afgeleverd.

- Volgens het gewestplan Aalst-Ninove-Geraardsbergen-Zottegem gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied.

- Maakt geen voorwerp uit van een maatregel als vermeld in titel VI, hoofdstuk III en IV VCRO, en er is geen procedure voor het opleggen van een dergelijke maatregel hangende;

- Geen voorkooprecht zoals voorzien in artikel 2.4.1. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

- Niet gelegen in een goedgekeurde verkaveling, geen verkavelingsvergunning / omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden afgeleverd.

Het goed is niet gelegen in :

 

Wetteren (Westrem) :

Perceel land gelegen ter plaatse gekend ‘De Werft’.

Gekadastreerd Wetteren, 5de afdeling : Westrem, sectie C nummers 285A, 286A en 286B, samen groot 6.550m².

Gezamenlijk niet-geïndexeerd kadastraal inkomen : € 33,00.

Verpacht.

Vraagprijs : € 16.375,00.

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening :

- Geen bouwvergunningen / stedenbouwkundige vergunningen / omgevingsvergunningen voor stedenbouwkundige handelingen afgeleverd.

- Volgens het gewestplan Gentse en Kanaalzone gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied.

- Maakt geen voorwerp uit van een maatregel als vermeld in titel VI, hoofdstuk III en IV VCRO, en er is geen procedure voor het opleggen van een dergelijke maatregel hangende;

- Geen voorkooprecht zoals voorzien in artikel 2.4.1. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

- Niet gelegen in een goedgekeurde verkaveling, geen verkavelingsvergunning / omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden afgeleverd.

Het goed is niet gelegen in :

 

Zottegem (Erwetegem) :

Twee percelen BOUWGROND, gelegen aan de Smissenhoek 74, tussen huisnummers 70 en 76.

Voor meer info en bezichting : dhr E. Diependaele op nr 0495/58-71-90.

Verkavelingsvergunning afgeleverd op 13/10/2014 met referte V/2014/17.

Verkoopbaarheidsattest de dato 8/02/2016.

LOT 1 : geschikt voor de oprichting van een woonhuis in halfopen bebouwing (aan te bouwen aan huisnummer 76) met een oppervlakte van 344m², 11,05m breed aan de straat.

Gekadastreerd Zottegem, 6de afdeling : Erwetegem, sectie C delen van nummers 2L en 3G.

Vraagprijs : 99.000,00 €.

LOT 2 : geschikt voor de oprichting van een woonhuis in halfopen bebouwing, met een oppervlakte van 317m², 11,05m breed aan de straat.

Gekadastreerd Zottegem, 6de afdeling : Erwetegem, sectie C delen van nummers 2L, 2N en 3G.

Vraagprijs : 112.000,00 €

Vrij van gebruik – verkavelingsvoorwaarden en opmetingsplannen beschikbaar op het kantoor.

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening :

- Geen bouwvergunningen / stedenbouwkundige vergunningen / omgevingsvergunningen voor stedenbouwkundige handelingen afgeleverd.

- Volgens het gewestplan Aalst-Ninove-Geraardsbergen-Zottegem gelegen in woongebied met landelijk karakter.

- Maakt geen voorwerp uit van een maatregel als vermeld in titel VI, hoofdstuk III en IV VCRO, en er is geen procedure voor het opleggen van een dergelijke maatregel hangende;

- Geen voorkooprecht zoals voorzien in artikel 2.4.1. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

- Ggelegen in een goedgekeurde verkaveling, verkavelingsvergunning / omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden afgeleverd op 13/10/2014, met referte V/2014/17.

Het goed is niet gelegen in :

 

 

 

 

 

 

 

Biddit.be :

 

KNOKKE-HEIST :

KOOP 1  :

Appartement te Knokke-Heist (Knokke), Zeedijk 664 bus 31, 3de verdieping – Residentie EGMONT.

https://www.biddit.be/nl/catalog/detail/189233

 

KOOP 2 :

Autostaanplaats te Knokke-Heist (Knokke), Marie-Joséstraat 4+.

https://www.biddit.be/nl/catalog/detail/189234

 

            Start biedingen: woensdag 25 november 2020 om 15 uur

            Einde biedingen: donderdag 3 december 2020 om 15 uur

            Biedingen:       voor KOOP 1 : vanaf 690.000,00 euro

                                    Voor KOOP 2 : vanaf 60.000,00 euro

                                               

 

WETTEREN :

Een te renoveren hoekwoning, staande en gelegen aan de Achttien Augustuslaan 71.

https://www.biddit.be/nl/catalog/detail/190054

 

            Start biedingen: woensdag 2 december 2020 om 15 uur

            Einde biedingen: donderdag 10 december 2020 om 15 uur

            Biedingen vanaf 115.000,00 euro